Napirend

A napirend jelentősége: megkönnyítse a gyermek számára a tájékozódást, elősegítse a gondozási műveletek előrelátását (tudja, mi fog vele történni), növelje a biztonságérzetét, nyugalmát, elősegítse az alkalmazkodást, és "keretet adjon a gyermek életének".

7.30 - 8.00 Gyermekek fogadása
8.00 - 8.30 Reggeli
8.30 - 9.45 Szabad játék a szobában, készségfejlesző foglalkozások
9.45 - 10.00 Tízórai
10.00 - 11.30 Udvari játék, játékos mozgásfejlesztés, séta
11.30 - 12.00 Tisztálkodás, előkészülünk az ebédhez
12.00 - 12.30 Ebéd
12.30 - 15.00 Tisztálkodás, mese, csendes pihenő
15.00 - 15.30 Uzsonna
15.30 - 16.30 Játék, búcsúzás

Foglakozások heti terve

A programok a napi fő tevékenységi formába, a játék kereteibe rugalmasan, kötetlenül, beépítve valósulnak meg.

Hétfő: mese, vers, angol
A korosztálynak megfelelően mesével, verssel a gyermek beszédkészségének fejlesztése, szókincsének bővítése, fantázi- és érzelemvilágának színesítése.
Igény szerint speciális eszközökkel az angol nyelv elsajátításához teremtünk alapokat kötetlen formában.

Kedd: ének, zene
A különböző korosztályok fejlettségi szintjének megfelelően a gyermek zenei hallásának, ritmusérzékének, mozgáskoordinációjának fejlesztése.
Kötetlen formában, különböző zenei eszközökkel, játékokkal beépítve a napi programba.

Szerda: gyermektorna
Játékos formában minden izomcsoport megmozgatása, az egészséges izomfejlődés és fizikai állóképesség erősítése.

Csütörtök: kreatív foglalkozások
Rajzolás, festés, gyurmázás technikájának (a gyermek korosztályának megfelelően) elsajátításával. Kézügyesség, kreativitás, esztétikai érzék, önbizalom fejlesztése. Valamint a rajzoláson belül a helyes ceruzafogás technikájának elsajátítása.

Péntek: környezetismeret
Korosztálynak megfelelően játékos formában érzékszerveink használatának felismerése: hallás, látás, szaglás, ízlelés, tapintás.
Levegőzés, udvari játék során a növények, bogarak, állatok megismerése.

Házirend letöltése: