Napirend

A napirend jelentõsége: megkönnyítse a gyermek számára a tájékozódást, elõsegítse a gondozási mûveletek elõrelátását (tudja, mi fog vele történni), növelje a biztonságérzetét, nyugalmát, elõsegítse az alkalmazkodást, és "keretet adjon a gyermek életének".

7.30 - 8.00 Gyermekek fogadása
8.00 - 8.30 Reggeli
8.30 - 9.45 Szabad játék a szobában, készségfejleszõ foglalkozások
9.45 - 10.00 Tízórai
10.00 - 11.30 Udvari játék, játékos mozgásfejlesztés, séta
11.30 - 12.00 Tisztálkodás, elõkészülünk az ebédhez
12.00 - 12.30 Ebéd
12.30 - 15.00 Tisztálkodás, mese, csendes pihenõ
15.00 - 15.30 Uzsonna
15.30 - 16.30 Játék, búcsúzás

Foglakozások heti terve

A programok a napi fõ tevékenységi formába, a játék kereteibe rugalmasan, kötetlenül, beépítve valósulnak meg.

Hétfõ: mese, vers, angol
A korosztálynak megfelelõen mesével, verssel a gyermek beszédkészségének fejlesztése, szókincsének bõvítése, fantázi- és érzelemvilágának színesítése.
Igény szerint speciális eszközökkel az angol nyelv elsajátításához teremtünk alapokat kötetlen formában.

Kedd: ének, zene
A különbözõ korosztályok fejlettségi szintjének megfelelõen a gyermek zenei hallásának, ritmusérzékének, mozgáskoordinációjának fejlesztése.
Kötetlen formában, különbözõ zenei eszközökkel, játékokkal beépítve a napi programba.

Szerda: gyermektorna
Játékos formában minden izomcsoport megmozgatása, az egészséges izomfejlõdés és fizikai állóképesség erõsítése.

Csütörtök: kreatív foglalkozások
Rajzolás, festés, gyurmázás technikájának (a gyermek korosztályának megfelelõen) elsajátításával. Kézügyesség, kreativitás, esztétikai érzék, önbizalom fejlesztése. Valamint a rajzoláson belül a helyes ceruzafogás technikájának elsajátítása.

Péntek: környezetismeret
Korosztálynak megfelelõen játékos formában érzékszerveink használatának felismerése: hallás, látás, szaglás, ízlelés, tapintás.
Levegõzés, udvari játék során a növények, bogarak, állatok megismerése.